Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ Điều khoản sử dụng dịch vụ Công ty TNHH Đồng hành số

ĐIỀU 1. THỎA THUẬN CHUNG

 1. Website donghanhso.com thuộc CÔNG TY TNHH ĐỒNG HÀNH SỐ. Các thông tin hiển thị trên website này nhằm mục đích cung cấp thông tin về Đồng hành số, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của Đồng hành số và các tính năng hỗ trợ khách hàng chủ động thao tác trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 2. Đồng hành số có toàn quyền sửa đổi các Chính sách, Điều khoản và Điều kiện được nêu tại trên Website donghanhso.com vào bất kỳ thời điểm nào. Các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải lên donghanhso.com. Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các thay đổi liên quan khi sử dụng website.
 3. Khi khách hàng đăng nhập, sử dụng Website donghanhso.com được hiểu là Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ, và đồng ý cam kết chấp hành toàn bộ điều khoản và chính sách của Đồng hành số như đã nêu ở Mục A và Mục B của văn bản này. Do vậy, đề nghị Khách hàng đọc và nghiên cứu kỹ trước khi tiếp tục sử dụng website này.

ĐIỀU 2. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

 1. Đồng hành số: là Công ty TNHH Đồng hành số. Trụ sở chính tại: Số 41, đường Chiến Thắng Sông Lô, tổ 2, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang
 2. Website donghanhso.com: là trang web do Đồng hành số sở hữu và quản lý nhằm mục đích cung cấp thông tin về Đồng hành số, các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mại cũng như các chương trình chăm sóc khách hàng của Đồng hành số và các tính năng hỗ trợ khách hàng chủ động thao tác trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 3. Khách hàng: là cá nhân/tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ của Đồng hành số.
 4. Xử lý thông tin: là việc thực hiện một hoặc một số thao tác tạo lập, cung cấp, thu thập, biên tập, sử dụng, lưu trữ, truyền đưa, chia sẻ, trao đổi thông tin trên mạng.

ĐIỀU 3. THỎA THUẬN VỀ THÔNG TIN CÁ NHÂN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỒNG HÀNH SỐ

 1. Tất cả các thông tin Khách hàng gửi, nhận qua các dịch vụ của Đồng hành số như dịch vụ tin nhắn (SMS), thư điện tử (Email) hoặc dịch vụ trò chuyện (Chat) đều mang tính riêng tư. Đồng hành số sẽ không kiểm soát nội dung truyền qua hệ thống dịch vụ của Đồng hành số. Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ nội dung SMS, Email hoặc Chat được gửi và phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về an toàn, an ninh mạng và pháp luật có liên quan khác. Ngoài ra, Khách hàng không được sử dụng dịch vụ SMS, Email hoặc Chat để quấy nhiễu hay làm phiền người khác.
 2. Khách hàng sử dụng dịch vụ tại website không được gửi các nội dung sau đây lên trên các bình luận/comment trong mục Cửa hàng Đồng hành số (nếu có): a. Vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam b. Kinh doanh bất hợp pháp c. An ninh – Chính trị – Quân sự d. Vi phạm hay hướng dẫn người khác vi phạm pháp luật Việt Nam
 3. Bất cứ vi phạm nào đối với các quy định trên, Đồng hành số được quyền huỷ bỏ quyền sử dụng dịch vụ Đồng hành số của Khách hàng vi phạm và không chịu trách nhiệm về mọi mặt, khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.

ĐIỀU 4. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ THOẢ THUẬN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ ĐỒNG HÀNH SỐ

 1. Phương thức thanh toán áp dụng với các sản phẩm, dịch vụ trên Website donghanhso.com. a. Với khách hàng trả sau: Việc mua/đăng ký các dịch vụ, các chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng này sẽ được tính vào cước sử dụng cuối tháng. b. Với khách hàng thông thường: Việc mua/đăng ký các dịch vụ, các chương trình khuyến mại dành riêng cho khách hàng này sẽ được trừ vào tài khoản chính/tài khoản gốc của khách hàng.
 2. Khách hàng đồng ý nhận quảng cáo thông qua tin nhắn SMS, cuộc gọi, Email, thông báo trên ứng dụng di động và các sản phẩm quảng cáo khác từ Đồng hành số theo quy định pháp luật. Nội dung quảng cáo bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, các chương trình khuyến mại, chính sách kinh doanh của Đồng hành số và các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của đối tác mà Đồng hành số hợp tác, kinh doanh, liên kết. Việc nhận quảng cáo thông qua cuộc gọi, tin nhắn SMS, Email, thông báo trên ứng dụng di động và các sản phẩm quảng cáo khác đều không phát sinh chi phí cho Khách hàng. Khách hàng có quyền từ chối việc nhận tin nhắn quảng cáo vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhắn tin từ chối (miễn phí) theo hướng dẫn của Đồng hành số.