Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân Công ty TNHH Đồng Hành Số

Công ty TNHH Đồng Hành Số luôn đặt sự riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi cam kết thông qua Chính sách Bảo Mật này để cung cấp một cái nhìn rõ ràng và minh bạch về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tìm kiếm, truy cập, mua hàng, đăng ký sử dụng, và sử dụng các dịch vụ của Đồng Hành Số. Chính sách này có thể được cập nhật theo thời gian và phiên bản mới nhất sẽ được công bố trên trang web chính thức của chúng tôi.

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA
Trong Chính sách này, các thuật ngữ được hiểu như sau:

1. Công ty TNHH Đồng Hành Số: là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến digital marketing, thiết kế web, email marketing, và nội dung.
2. Khách hàng/Quý khách: là cá nhân hoặc tổ chức cung cấp thông tin cá nhân khi tìm kiếm, truy cập, mua hàng, đăng ký sử dụng, và sử dụng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Đồng Hành Số.
3. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ: là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ do Đồng Hành Số cung cấp hoặc hợp tác với đối tác cung cấp cho khách hàng.
4. Thông tin cá nhân: là thông tin liên quan đến khách hàng mà từ đó có thể xác định được danh tính của khách hàng đó.
5. Thông tin cá nhân cơ bản và Thông tin cá nhân nhạy cảm: được hiểu theo định nghĩa trong phạm vi này là thông tin cá nhân mà khi bị tiết lộ có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
6. Xử lý thông tin cá nhân: bao gồm các hoạt động thu thập, lưu trữ, sử dụng, truyền đưa hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.
7. Bên Kiểm soát Thông tin cá nhân: là Đồng Hành Số, tổ chức quyết định mục đích và phương tiện xử lý thông tin cá nhân.
8. Bên Xử lý Thông tin cá nhân: là tổ chức hoặc cá nhân được Đồng Hành Số ủy quyền để thực hiện việc xử lý thông tin cá nhân theo hướng dẫn của Đồng Hành Số.
9. Kênh giao dịch của Đồng Hành Số: bao gồm trang web donghanhso.com, ứng dụng di động, trang mạng xã hội và các điểm giao dịch vật lý hoặc điện tử khác được Đồng Hành Số sử dụng để giao dịch với khách hàng.

ĐIỀU 2. LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC XỬ LÝ

1. Dữ liệu cá nhân được xử lý bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình:

– Tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng Sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi;
– Dữ liệu phát sinh trong quá trình Khách hàng sử dụng Sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Các loại dữ liệu bao gồm:

(i) Dữ liệu cá nhân cơ bản;
(ii) Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

2. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp với từng loại Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cụ thể.

ĐIỀU 3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU

Dữ liệu cá nhân có thể được xử lý cho các mục đích sau:

1. Cung cấp Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo Hợp đồng và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Đồng Hành Số:

– Quản lý nghiệp vụ; vận hành, khai thác; cung cấp, nâng cao chất lượng Sản phẩm, dịch vụ;
– Xác thực và thực hiện giao dịch thanh toán;
– Liên hệ, thông báo với Khách hàng;
– Thực hiện quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Khách hàng;
– Nghĩa vụ theo hợp đồng và nghĩa vụ với cơ quan có liên quan;
– Bảo đảm an toàn dữ liệu và hệ thống thông tin;
– Thực hiện yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
– Phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng;
– Thực hiện hoạt động kiểm toán, quản lý rủi ro;
– Trong trường hợp khẩn cấp hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

2. Hỗ trợ Khách hàng khi mua, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ:

– Cập nhật, xử lý thông tin Khách hàng;
– Chăm sóc Khách hàng và giải quyết thắc mắc, khiếu nại;
– Chuyển giao thông tin vướng mắc cho đối tác để xác định và khắc phục sự cố.

3. Nâng cao chất lượng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ:

– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ;
– Cải tiến công nghệ, giao diện và quản lý tài khoản Khách hàng;
– Nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu để nâng cao trải nghiệm Khách hàng;
– Xây dựng và phát triển chiến dịch tiếp thị cá nhân hóa.

4. Kinh doanh dịch vụ tiếp thị, quảng cáo:

– Giới thiệu thông tin sản phẩm, dịch vụ thông qua các kênh liên lạc khác nhau;
– Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

5. Kinh doanh dịch vụ nghiên cứu thị trường và môi giới.

6. Tổ chức các sự kiện để giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại.

ĐIỀU 4. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU

1. Cách thức thu thập

– Dữ liệu cá nhân được thu thập trực tiếp từ Quý khách thông qua nhiều hình thức như từ Trang thông tin điện tử, Ứng dụng di động, Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, trao đổi liên lạc, mạng xã hội, thiết bị ghi âm/hình, tương tác khác và các công nghệ tự động.
– Cũng có thể thu thập dữ liệu gián tiếp thông qua nguồn thông tin công khai hoặc chia sẻ dữ liệu từ các đối tác.

2. Cách thức lưu trữ

– Dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại Việt Nam hoặc các địa điểm khác mà chúng tôi hoặc đối tác có cơ sở.
– Thông tin tạm thời có thể được lưu trữ qua cookie, clickstream hoặc các công cụ tương tự.

3. Cách thức chuyển giao/chia sẻ dữ liệu

– Chúng tôi sử dụng biện pháp bảo mật để chuyển giao/chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách an toàn với các đối tác hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Cách thức phân tích

– Việc phân tích dữ liệu cá nhân tuân theo quy trình nội bộ của chúng tôi với sự bảo mật và ẩn danh thông tin khi cần thiết.

5. Cách thức mã hóa

– Dữ liệu cá nhân được mã hóa theo tiêu chuẩn để bảo vệ thông tin trong quá trình lưu trữ và chuyển giao.

6. Cách thức xóa dữ liệu

– Chúng tôi tiến hành xóa dữ liệu cá nhân khi Quý khách yêu cầu và trong các trường hợp theo quy định pháp luật.
– Một số trường hợp không thể xóa dữ liệu bao gồm khi pháp luật yêu cầu, dữ liệu đã được công khai, hoặc trong tình huống khẩn cấp.

ĐIỀU 5. NGUYÊN TẮC BẢO MẬT DỮ LIỆU

1. Dữ liệu cá nhân của Quý khách sẽ được bảo mật tuyệt đối theo Chính sách này và theo quy định của pháp luật.
2. Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thông tin mạng theo đúng quy định pháp luật, đồng thời bảo vệ quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, và duy trì ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
3. Trong việc xử lý sự cố an toàn thông tin, chúng tôi luôn đặt quyền lợi hợp pháp của Quý khách lên hàng đầu.
4. Việc đảm bảo an toàn thông tin mạng được thực hiện một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả.

ĐIỀU 6. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN

1. Chúng tôi áp dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin tiên tiến như PCI, SSL, tường lửa, mã hóa để bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý khách khỏi việc truy cập, sử dụng hoặc chia sẻ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể cam kết sự bảo mật hoàn hảo trong mọi trường hợp do:
(i) Lỗi phần cứng hay phần mềm có thể gây mất dữ liệu cá nhân của Quý khách;
(ii) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi hoặc hệ thống bị hacker tấn công.
2. Chúng tôi khuyến cáo Quý khách bảo vệ thông tin đăng nhập và mã OTP của mình và không chia sẻ với người khác.
3. Quý khách cần biết khi tiết lộ thông tin cá nhân công khai, có nguy cơ thông tin đó bị người khác thu thập và sử dụng mà không kiểm soát được.
4. Khuyến cáo Quý khách giữ gìn thiết bị cá nhân và đăng xuất khỏi tài khoản sau khi sử dụng.
5. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân lộ lọt do tấn công máy chủ, chúng tôi sẽ thông báo cho cơ quan chức năng và Quý khách theo quy định pháp luật.
6. Đối với việc chia sẻ dữ liệu cá nhân qua không gian mạng, chúng tôi không thể cam kết bảo mật tuyệt đối và khuyến khích Quý khách chỉ sử dụng các phương tiện truy cập an toàn.

ĐIỀU 7. THỜI GIAN BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

1. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý từ thời điểm chúng tôi nhận được và có cơ sở pháp lý phù hợp để xử lý theo quy định pháp luật.
2. Dữ liệu cá nhân sẽ được xử lý cho đến khi mục đích xử lý dữ liệu được hoàn thành, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3. Dữ liệu cá nhân có thể được chúng tôi lưu trữ ngay cả khi hợp đồng giữa Quý khách và Đồng Hành Số đã kết thúc, để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và/hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

ĐIỀU 8. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

 1. Chúng tôi có thể đóng vai trò là Bên Kiểm soát Dữ liệu cá nhân hoặc Bên Kiểm soát và xử lý Dữ liệu cá nhân tùy thuộc vào từng trường hợp.
 2. Theo pháp luật, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu cá nhân với các tổ chức, cá nhân sau đây cho các mục đích như đã nêu tại Điều 3:
  • Doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết của Phổ Tuệ Software Việt Nam;
  • Các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và/hoặc hợp tác với chúng tôi, bao gồm đại lý, đơn vị tư vấn, kiểm toán, luật sư, công chứng viên và các đối tác hợp tác kinh doanh;
  • Bên đại diện hoặc được ủy quyền, cử hành thay mặt cho Khách hàng;
  • Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán dưới sự ủy quyền hoặc chấp thuận của Khách hàng.
 3. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cần thiết để thực hiện mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 9. QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Quý khách có quyền được thông báo về việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi có quy định khác của pháp luật.
 2. Quý khách có quyền quyết định việc đồng ý liên quan đến việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi có quy định khác của pháp luật.
 3. Quý khách có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi có quy định khác của pháp luật.
 4. Quý khách có quyền yêu cầu xóa hoặc yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định tại Điều 6 Chính sách này.
 5. Quý khách có quyền yêu cầu hạn chế việc xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật.
 6. Quý khách có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp cho mình Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định pháp luật.
 7. Quý khách có quyền rút lại sự đồng ý cho việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình, trừ khi có quy định khác của pháp luật.
 8. Quý khách có quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mình theo quy định pháp luật.
 9. Quý khách có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật.
 10. Quý khách có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại thực tế theo quy định pháp luật nếu Phổ Tuệ Software Việt Nam vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách.
 11. Quý khách có quyền tự bảo vệ theo quy định pháp luật và yêu cầu bảo vệ quyền dân sự theo pháp luật.
 12. Các quyền khác theo Chính sách và pháp luật.
 13. Quý khách có thể thực hiện các quyền này thông qua các kênh liên hệ được cung cấp bởi Phổ Tuệ Software Việt Nam.

ĐIỀU 10. NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

1. Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định của Đồng Hành Số liên quan đến Xử lý Dữ liệu cá nhân của Quý khách.
2. Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của Đồng Hành Số khi tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng và sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và khi có thay đổi về các thông tin này. Chúng tôi sẽ bảo mật Dữ liệu cá nhân của Quý khách dựa trên thông tin Quý khách đã cung cấp. Đồng Hành Số không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin sai lệch ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Quý khách. Trường hợp không thông báo thay đổi thông tin, Quý khách sẽ chịu trách nhiệm về rủi ro, tổn thất phát sinh do sai sót, hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí do thông tin sai lệch hoặc không kịp thời cung cấp.
3. Phối hợp với Đồng Hành Số, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh vấn đề ảnh hưởng đến bảo mật Dữ liệu cá nhân của Quý khách.
4. Tự bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan bảo vệ Dữ liệu cá nhân; chủ động áp dụng biện pháp bảo vệ Dữ liệu cá nhân trong quá trình sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Đồng Hành Số; thông báo kịp thời cho chúng tôi khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân hoặc nghi ngờ bị xâm phạm.
5. Tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của người khác.
6. Tự chịu trách nhiệm với thông tin, dữ liệu tạo lập, cung cấp trên không gian mạng; chịu trách nhiệm khi Dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi cá nhân.
7. Thường xuyên cập nhật quy định, chính sách bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân của Đồng Hành Số được thông báo qua Kênh giao dịch.
8. Tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và tham gia vào việc phòng chống vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân.
9. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 11. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1. Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2024 và có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ được thông báo tới Quý khách qua Kênh giao dịch của Đồng Hành Số trước khi áp dụng. Những thay đổi có hiệu lực theo quy định pháp luật.
2. Chính sách này là Thông báo Xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.